Yleistä

Simonpirtti on tarjoaa asumipalveluita vantaalaisille, joiden elämässä päihteiden käyttö tai muu syy on merkittävästi heikentänyt psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista toimintakykyä ja jotka tarvitsevat päivittäistä tukea henkilökunnalta. Simonpirtissä jokaisella on oma peruskalustettu huone, jonka saa lisäksi sisustaa mielensä mukaan. Huoneet ovat invamitoitettuja. Asukkailla on mahdollisuus valmistaa ruokaa yhteisessä asukaskeittiössä tai valita ateriapaketin.

Pitkäaikaisten asukaspaikkojen lisäksi, Simonpirtissä on lyhytaikaisen asumiseen tarkoitettuja paikkoja. Lyhytaikaisella asumisella voidaan arvioida asiakkaan palvelutarvetta. Lyhytaikainen arvioiva asuminen kestää 1-3 kuukautta, ja sen tarkoituksena on löytää asiakkaalle jatkossa tarkoituksenmukainen tuen ja asumisen muoto, joka tukee asiakasta kohti mahdollisimman itsenäistä elämää ja asumista. Arvioivan asumisen jakson aikana päätetään jatkoasumisesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Asuminen ei välttämättä jatku arvioinnin tehneessä yksikössä.

Toiminta

Simonpirtin tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan normaalielämässä mahdollisimman itsenäisesti. Tavoitteena on asiakkaan itsenäinen selviytyminen, toimintakyvyn ylläpito ja tarpeen mukainen terveydenhoito. Henkilökunta ohjaa ja tukee asiakkaita arjessa ja palvelutarpeen mukaisissa muutoksissa. Tuetussa asumisessa korostuu asiakkaan omien voimavarojen ja itsenäisen selviämisen tukeminen.

Yhteistä toimintaa järjestetään säännöllisesti. Viikko-ohjelma tarjoaa jokaiselle päivälle monipuolisia aktiviteetteja, kuten taiteilua, ulkoilua ja levyraatia. Asukkaiden mielipiteitä kuunnellaan ja otetaan huomioon päivittäisen toiminnan suunnittelussa.

Henkilökunta on paikalla Simonpirtissä päivittäin kello 7-21, ja muina aikoina asiakkaat saavat yhteyden henkilökuntaan puhelimitse.

Yhteystiedot

Osoite:
Simontie 7, 01300 Vantaa

Yksikönpäällikkö
Suvi Salokari
p. 050 4319 973
suvi.salokari@medivida.fi

Toimisto
p. 050 386 8696
simonpirtti@medivida.fi

Ota yhteyttä

Simonpirtin takapiha

Hyväksyntä(Pakollinen)
Hyväksyn GDPR-asetuksen mukaisen tietosuojaselosteen
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.