22.05.2024 | 12:05

Medivida Hoivan työhyvinvointikyselyn tulokset ovat saapuneet ja kertovat erittäin positiivisesta työilmapiiristä ja työntekijöiden tyytyväisyydestä. Kyselyyn osallistui 192 työntekijää ympäri Suomea ja tulokset osoittavat, että valtaosa työntekijöistä on hyvin tyytyväisiä työpaikkansa eri osa-alueisiin.

Avainlöydökset:
Työn merkityksellisyys: 86% työntekijöistä piti työtään merkityksellisenä.
Työn mielenkiintoisuus ja haasteet: 70% työntekijöistä piti työtään mielenkiintoisena ja sopivan haastavana.
Työaikajoustot: 87% työntekijöistä koki voivansa käyttää tarpeeksi työaikajoustoja tarpeidensa mukaan.
Esihenkilön tuki: 90% koki saavansa tukea esihenkilöltä tarvitessaan.
Työyhteisön arvostus: 90% koki olevansa työyhteisön arvostettu jäsen.
Kollegoiden tuki: 95% koki saavansa tukea työkavereiltaan tarvittaessa.
Työpaikan ilmapiiri: 85% työntekijöistä koki ilmapiirin omalla työpaikalla avoimeksi ja yhteishenkiseksi.
Innostus työstä: 93% koki olevansa innostunut työstään.
Tyytyväisyys nykyiseen työhön: 90% työntekijöistä oli tyytyväinen nykyiseen työhönsä.
Työnantajan palveluksessa pysyminen: 88% työntekijöistä näki itsensä työskentelemässä Medivida Hoivalla vielä vuoden päästä.

Työn organisointi: 48% vastaajista näki kehitettävää työn organisoinnissa.

Työntekijöiden kommentit:
”Esihenkilö on helposti saavutettavissa, koen, että hän luottaa minuun. Saan nopeita vastauksia ongelmatilanteessa.”

”Kokonaisuudessaan Medivida on työntekijöitään arvostava ja kuunteleva työnantaja. Monia eri työnantajia takana lähes 20 vuoden ajalta ja Medivida on omilla teoillaan osoittautunut yhdeksi parhaimmista, toivottavasti ihmiset osaavat myös tätä arvostaa nykyaikana.”

”Omat työajat pystyy suunnittelemaan ja työyhteisö on kannustava”

”Olen saanut työssäni lisää vastuuta ja työtehtäviä. Oma esihenkilöni on ollut kannustava, ymmärtäväinen ja reilu. Koen että Medividalla voi halutessaan saada lisää vastuualueita, mutta myös ymmärretään, jos työnmäärä ilman lisävastuita on riittävä.”

”Mahtava työpaikka, asiat sujuu ja hoituu hyvin eikä työt rasita kotona. Ihana esihenkilö ja töihin on kiva tulla.”

”Ilmapiiri työpaikalla on parantunut paljon vuoden 2024 aikana”

On ilahduttavaa nähdä, että työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi, saavat tarvittavaa tukea, ja voivat työskennellä joustavasti ja motivoituneesti. Muutosten ohessa kehitämme jatkuvasti työyhteisöjä ja otamme huomioon kaikki kehityskohdat, mitä yksiköissä nousee. Työn organisoinnissa nähdään erityisesti kehittämisen tarvetta ja etsimme ratkaisuja aktiivisesti. Medivida Hoiva jatkaa työtä entistä paremman työympäristön kehittämiseksi henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi.